XX-lecie Warsztatu Terapii Zajęciowej przy TWK OT w Jeleniej Górze

WTZ JELENIA GÓRAW dniu 2 października 2015 roku w Galerii na Górze w jeleniogórskim Muzeum Karkonoskim miało miejsce otwarcie wyjątkowej wystawy. Z okazji rocznicy XX–lecia Naszych Warsztatów Terapii Zajęciowej przy Oddziale Jeleniogórskim Polskiego Towarzystwa Walki z Kalectwem przygotowaliśmy ekspozycję składającą się z prac wykonanych przez naszych uczestników zajęć rehabilitacyjnych.Z okazji XX-lecia działalności przygotowaliśmy retrospektywną wystawę prac uczestników, dzięki życzliwości dyrekcji Muzeum Karkonoskiego i udostępnieniu sali do ekspozycji, te zamierzenia zostały zrealizowane. Wystawa oprócz prac z ostatniego okresu działalności placówki eksponuje także prace z różnych okresów, w tym pierwszą pracę, którą stworzyli uczestnicy wspólnie po spacerze, na którym zbierali liście a potem ich kształty i kolorystykę przenieśli na płótno.

Prace wykonane podczas zajęć na przestrzeni lat a także w ostatnim okresie są wielotematyczne najczęściej wielobarwne, wykonane różnymi technikami i środkami. Uczestnicy na zajęciach pracowali indywidualnie ale także w grupie pod czujnym okiem instruktorów terapii zajęciowej nadających kierunek, wspierających w podejmowaniu decyzji na kolejnych etapach w procesie twórczym.

Prace podobały się gościom przybyłym na otwarcie wystawy. Padły propozycje ich nabycia np. cyklu „Motyle” wykonanego przez Przemysława Wiśniewskiego w komputerowej technice graficznej, celem przyozdobienia biura. Zgłosiły się także osoby chętne zakupu pejzażu olejnego namalowanego przez Annę Madany, rysunku ołówkiem „Róża” Tomasza Lubieckiego oraz tkaniny wykonanej z włóczki wełnianej przez grypę uczestników. Jest to miły akcent potwierdzający talent naszych uczestników, którzy dzięki stworzeniu dzieła indywidulanego bądź w grupie mogli zaistnieć na szerszym forum mając satysfakcję i radość jako autorzy prac.

Z okazji jubileuszu osobom, które szczególnie zasłużyły się dla działalności WTZ zostały wręczone Serduszka od społeczności warsztatowej. Są one symbolem wdzięczności za wspólne dni, wspólne działania, pomoc, życzliwość.

Serduszkiem wyróżniono 35 osób, w tym osoby, które przyczyniły się do prezentacji naszych prac w miejscu tak prestiżowym, jak Muzeum Karkonoskie tj. dyrektor Gabrielę Zawiła oraz kierowniczkę Działu Oświatowego Anetę Sikorę-Firszt, bezpośrednio zaangażowaną w organizację wystawy, a także Wiktora Staszaka za aranżację i montaż wystawy.

Prezydent Marcin Zawiła otrzymał podziękowania za środki finansowe na organizację wystawy a także za miłe świąteczne spotkania ze społecznością warsztatową. Odbiorcami Serduszek byli także uczestnicy zajęć, twórcy dzieł na wystawę za szczególnie cenioną społecznie postawę lub osiągnięcia warte podkreślenia na forum publicznym. Byli to: Tomasz Lubiecki, Marcin Barański, Agata Tracz, Przemek Wiśniewski i Elżbieta Szulc.

Otwarcie uświetnił występ chóru ”Głosowanie” pod dyrekcją Jacka Szreniawy.