Nabór

Warsztat Terapii Zajęciowej przy Polskim Towarzystwie Walki z Kalectwem Oddział Terenowy w Jeleniej Górze zaprasza osoby niepełnosprawne na nieodpłatną rehabilitację.

Aby zostać uczestnikiem zajęć w Warsztacie Terapii Zajęciowej należy:

  1. mieć ukończone 18 lat;
  2. mieszkać na terenie Jeleniej Góry lub powiatu jeleniogórskiego.
  3. posiadać aktualne orzeczenie o stopniu niepełnosprawności ze wskazaniem do uczestnictwa w terapii zajęciowej wydane przez POWIATOWY ZESPÓŁ DO SPRAW ORZEKANIA O NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI;
  4. zgłosić się do Warsztatu:
  5. do podania o przyjęcie na zajęcia do Warsztatu Terapii Zajęciowej dołączyć:
   • obowiązkowo aktualne orzeczenie o stopniu niepełnosprawności ze wskazaniem do terapii zajęciowej;
   • jeśli jest w posiadaniu: dokumentację medyczną, opinię psychologiczną, świadectwo szkolne.

Decyzję o przyjęciu na zajęcia podejmuje Rada Programowa WTZ za akceptacją Działu Rehabilitacji MOPS z uwzględnieniem kolejności zgłoszeń kandydatów na uczestników.