WSPARCIE WŁADZ MIASTA JELENIA GÓRA DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

Uczestnicy Warsztatu Terapii Zajęciowej przy Polskim Towarzystwie Walki z Kalectwem Oddział Terenowy w Jeleniej Górze składają podziękowanie za wsparcie finansowe udzielone przy realizacji projektu - zakup nowego pojazdu przystosowanego na potrzeby transportowe osób niepełnosprawnych, które korzystają z rehabilitacji społeczno – zawodowej w tej placówce.

Polskie Towarzystwo Walki z Kalectwem zwróciło się z wnioskiem o dofinansowanie ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych zakupu pojazdu w ramach projektu „Likwidacja barier transportowych - zakup mikrobusa dla potrzeb WTZ”. Uzyskane środki z dofinansowania oraz środki własne Towarzystwa nie były w stanie pokryć kosztów zakupu nowego busa. Prośba do Władz Miasta o pomoc, znalazła zrozumienie i mogliśmy dzięki decyzji Pana Marcina Zawiły Prezydenta Miasta Jeleniej Góry, wspieranej także przez Wiceprezydenta Piotra Paczóskiego i Radnego Miasta Jeleniej Góry Zbigniewa Ładzińskiego, zrealizować Nasze marzenie i przedsięwzięcie, wymianę starego 11-letniego pojazdu na nowy i nowoczesny przystosowany do przewozu osób niepełnosprawnych, dzięki wsparciu finansowemu, które zapewniło pełne pokrycie kosztów zakupu. ...czytaj dalej

W wyniku rozstrzygnięcia otwartego konkursu ogłoszonego dnia 03 marca 2017 na realizację zadań publicznych w zakresie wspierania działań na rzecz osób niepełnosprawnych Prezydent Miasta Jeleniej Góry przyznał dofinansowanie w kwocie 6000,00 (sześć tysięcy złotych) na realizację zadania USPRAWNIENE KOMUNIKACJI WERBALNEJ I INTERPERSONALNEJ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH POPRZEZ TERAPIĘ LOGOPEDYCZNĄ. To zadanie ma charakter ciągły, bowiem jest realizowane od 2013 roku a skierowane do osób niepełnosprawnych celem poprawy ich aparatu mowy a w konsekwencji tworzenia warunków wzrostu aktywizacji zawodowej i społecznej. Jest realizowane w Warsztacie Terapii Zajęciowej przy Polskim Towarzystwie Walki z Kalectwem Oddział Terenowy w Jeleniej Górze.

...czytaj dalej WZROST AKTYWIZACJI ZAWODOWEJ I SPOŁECZNEJ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH USPRAWNIENIE KOMUNIKACJI WERBALNEJ I INTERPERSONALNEJ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH POPRZEZ TERAPIĘ LOGOPEDYCZNĄ-KONTYNUACJA