Sala rehabilitacji

Fizjoterapia jest metodą łączącą leczenie za pomocą różnych form ruchu (kinezyterapia) z leczeniem czynnikami fizykalnymi (fizykoterapia) i masażem leczniczym.
Kinezyterapia (rehabilitacja ruchowa) wykorzystuje ruch jako środek leczniczy. Ruch stanowi naturalny bodziec do przemian zachodzących w naszym układzie kostno-stawowym, mięśniowym oraz w naszym metabolizmie. Celem kinezyterapii jest przywrócenie możliwie największej sprawności fizycznej i psychicznej; przywrócenie ruchomości w stawach, siły i wytrzymałości mięśni; poprawa funkcji układu nerwowego; poprawa wydolności narządowej (w szczególności układu oddechowego i sercowo-naczyniowego); korygowanie wad postawy i patologicznych nawyków ruchowych. Cel ten realizowany jest poprzez dobór odpowiedniego programu ćwiczeń dostosowanego do indywidualnych potrzeb uczestników. Oprócz zajęć w sali, uczestnicy korzystają przy sprzyjającej aurze z ćwiczeń na przyrządach na placu rehabilitacyjnym, uprawiają zespołowe gry sportowo-rekreacyjne, uczą się poprawnego chodu z kijami wg zasad Nordic Walking.