WSPARCIE WŁADZ MIASTA JELENIA GÓRA DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH
Uczestnicy Warsztatu Terapii Zajęciowej przy Polskim Towarzystwie Walki z Kalectwem Oddział Terenowy w Jeleniej Górze składają podziękowanie za wsparcie finansowe udzielone przy realizacji projektu - zakup nowego pojazdu przystosowanego na potrzeby transportowe osób niepełnosprawnych, które korzystają z rehabilitacji społeczno – zawodowej w tej placówce.

...czytaj dalej WSPARCIE WŁADZ MIASTA JELENIA GÓRA