5 Maja Dzień Walki z Dyskryminacją Osób Niepełnosprawnych oraz Dzień Godności Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną.

W piątek 10 maja uczestniczyliśmy w akcji integracyjnej  ,,Przybij nam piątkę” zorganizowanej przez Warsztat Terapii Zajęciowej PSONI Koło w Jeleniej Górze. W spacerze uliczkami naszego centrum miasta  brały udział społeczności osób z niepełnosprawnościami z różnych środowisk. Spotkaliśmy się z ciepłym, miłym przyjęciem i zainteresowaniem Jeleniogórzan, każdy przybijał nam ,,piątkę”. Taka integracja uczy tolerancji, okazywania empatii i szacunku dla każdego. To było miłe i ciekawe doświadczenie.

5 maja obchodzimy Europejski Dzień Walki z Dyskryminacją Osób Niepełnosprawnych. W Polsce to również Dzień Godności Osoby z Niepełnosprawnością Intelektualną. To wyjątkowa okazja, aby pokazać, że każdy z nas ma równe prawa do aktywnego udziału w życiu społecznym, rodzinnym oraz zawodowym. Bariery i ograniczenia, które utrudniają osobom z różnego rodzaju niepełnosprawnościami swobodne funkcjonowanie, nie są wynikiem niepełnosprawności, lecz wyzwaniem do ciągłej zmiany otaczającej nas rzeczywistości.