UCZESTNICY WARSZTATU TERAPII ZAJĘCIOWEJ JAKO DELEGACI NA ZJEŹDZIE POLSKIEGO TOWARZYSTWA WALKI Z KALECTWEM ODDZIAŁ TERENOWY W JELENIEJ GÓRZE

Dnia 7 października 2016 roku delegaci, wybrani spośród członków Polskiego Towarzystwa Walki z Kalectwem Oddział Terenowy w Jeleniej Górze wzięli udział w Zjeździe celem podsumowania dotychczasowej działalności, ustalenia planów na przyszłość oraz wyboru nowych władz na następną kadencję. Uczestnicy, którzy reprezentowali środowisko warsztatowe mieli okazję pełnić rolę nie tylko członka organizacji ale także pełnoprawnego delegata biorącego czynny udział w wyborze członków komisji wyborczych oraz składu Zarządu na nową kadencję. Zadanie swoje wypełnili wzorowo. Wysłuchali także sprawozdań m.in. ustępującego Prezesa TWK Lecha Karbowskiego oraz Kierowników WTZ Lucyny Szpak i Witolda Musiałowskiego. Prezes jako największe osiągnięcie Zarządu ubiegłej kadencji, uznał utworzenie Warsztatu w Kowarach, który działa już prawie trzy lata. Uczestnicy zostali wprowadzeni szerzej w działalność organizacji, której są członkami. Teraz będą bardziej świadomie uczestniczyć w jej życiu.

Wszyscy delegaci po zmaganiach wyborczych, ze świadomością dobrze spełnionego obowiązku, posilili się pysznym obiadem.

Ponownie Prezesem Oddziału Jeleniogórskiego Polskiego Towarzystwa Walki z Kalectwem został wybrany Lech Karbowski.

Życzymy władzom podejmowania działań zgodnych z oczekiwaniami członków oraz środowiska osób niepełnosprawnych na rzecz, którego TWK działa od wielu lat.