WARSZTATY EDUKACYJNE O TEMATYCE PRZYRODNICZEJ

 

Dzięki nawiązaniu współpracy Wykładowcy z Ośrodka Edukacji Ekologicznej Dolnośląskiego Zespołu Parków Krajobrazowych Oddział w Jeleniej Górze zapraszali uczestników do siebie a także przychodzili na zajęcia do WTZ. Dzięki ich wykładom (m.in. „Ryby w rzece Bóbr” „Z głową w chmurach” „Drzewa”) prowadzonym w interesujący sposób, poszerzonym o pokazy filmowe i zajęcia praktyczne. Uczestnicy wzbogacili wiedzę o nowe treści i doświadczenia, zrosło ich zainteresowanie otaczająca przyrodą.

 

Ostatni wykład „Leśni drapieżcy” zrobił na wszystkich niesamowite wrażenie, gdyż mieliśmy okazje zobaczyć w naturalnych rozmiarach zaimpregnowane okazy zwierząt. Słuchaliśmy odgłosów zwierząt i uczyliśmy się ich odróżniać. Każdy uczestnik wykonał pracę plastyczną w formie sowy. Zrobiliśmy piękne zdjęcia ze zwierzakami, do których obejrzenia zachęcamy. Nie możemy doczekać się kolejnego spotkania, które odbędzie się już niedługo.