WSPARCIE WŁADZ MIASTA JELENIA GÓRA

 

WSPARCIE WŁADZ MIASTA JELENIA GÓRA DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH
Uczestnicy Warsztatu Terapii Zajęciowej przy Polskim Towarzystwie Walki z Kalectwem Oddział Terenowy w Jeleniej Górze składają podziękowanie za wsparcie finansowe udzielone przy realizacji projektu - zakup nowego pojazdu przystosowanego na potrzeby transportowe osób niepełnosprawnych, które korzystają z rehabilitacji społeczno – zawodowej w tej placówce.


Polskie Towarzystwo Walki z Kalectwem zwróciło się z wnioskiem o dofinansowanie ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych zakupu pojazdu w ramach projektu „Likwidacja barier transportowych - zakup mikrobusa dla potrzeb WTZ”. Uzyskane środki z dofinansowania oraz środki własne Towarzystwa nie były w stanie pokryć kosztów zakupu nowego busa. Prośba do Władz Miasta o pomoc, znalazła zrozumienie i mogliśmy dzięki decyzji Pana Marcina Zawiły Prezydenta Miasta Jeleniej Góry, wspieranej także przez Wiceprezydenta Piotra Paczóskiego i Radnego Miasta Jeleniej Góry Zbigniewa Ładzińskiego, zrealizować Nasze marzenie i przedsięwzięcie, wymianę starego 11-letniego pojazdu na nowy i nowoczesny przystosowany do przewozu osób niepełnosprawnych, dzięki wsparciu finansowemu, które zapewniło pełne pokrycie kosztów zakupu.
Skorzystaliśmy także z życzliwej pomocy przy realizacji projektu ze strony Naczelnika Wydziału Spraw Społecznych, Zdrowia i Organizacji Pozarządowych Andrzeja Marchowskiego, Kierownika Jerzego Zębika i specjalisty Tomasza Wrona z Biura Prezydenta Miasta oraz Kierownika Działu Rehabilitacji MOPS Sylwii Myślickiej. Bardzo dziękujemy wszystkim osobom, które Nas wsparły, choćby dobrym słowem, które zaowocowało pomocą nie do przecenienia.
Uczestnicy Warsztatu Terapii Zajęciowej korzystają z transportu nowym busem podczas dojazdu na zajęcia i powrotu do miejsca zamieszkania, a także podczas realizacji programów rehabilitacji, zajęć i spotkań integracyjnych. Cieszymy się, że mamy optymalne warunki transportowe dla osób potrzebujących.
Pracownicy Warsztatu Terapii Zajęciowej
Zarząd Polskiego Towarzystwa Walki z Kalectwem Oddział Terenowy w Jeleniej Górze

 

SONY DSC
SONY DSC
SONY DSC
SONY DSC
SONY DSC
SONY DSC
SONY DSC
SONY DSC