X Zjazd Delegatów Oddziału Terenowego Polskiego Towarzystwa Walki z Kalectwem w Jeleniej Górze

W ostatni piątek, 8 kwietnia, nasi uczestnicy, wraz z instruktorkami, brali udział w X Zjeździe Delegatów Oddziału Terenowego Polskiego Towarzystwa Walki z Kalectwem w Jeleniej Górze. Podczas zjazdu odbyły się wybory Zarządu, Komisji Rewizyjnej i delegatów na zjazd krajowy. Prezesem na kolejną kadencję został Lech Karbowski. W zjeździe brało udział 53 Delegatów, jak i zaproszeni goście, wśród których nie zabrakło m. in. Senatora RP Krzysztofa Mroza, V-ce Prezydenta Jeleniej Góry Janusza Łyczko, Dyrektora PCPR Eweliny Wójcik, Przewodniczącej Społecznej Powiatowej Rady d/s Osób Niepełnosprawnych Ligii Jamer i wielu innych.