O nas

WTZ JELENIA GÓRA
Warsztat Terapii Zajęciowej (WTZ) został sfinansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych i działa od 2 października 1995 roku. Jest to placówka dziennego pobytu, która daje możliwość rehabilitacji społecznej i zawodowej dwudziestu osobom niepełnosprawnym.

Uczestnikami zajęć są osoby dotknięte schorzeniami somatycznymi, psychicznymi i umysłowymi. Zajęcia są oparte na indywidualnych programach, które zawierają formy i zakres rehabilitacji.

Ustalenie programu następuje po okresie adaptacji, poznaniu zainteresowań, określaniu możliwości i zdolności uczestnika przy uwzględnianiu jego oczekiwań, potrzeb i przygotowania zawodowego.

Zajęcia rehabilitacyjne prowadzone są pod opieką instruktorów w grupach pięcioosobowych w czterech pracowniach:

Programy grupowe obejmujące wybrane zagadnienia z zakresu zdrowego żywienia, ubezpieczeń społecznych, ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnienia osób niepełnosprawnych. Uczestnicy zgłębiają wiedze z zakresu kultury, będącą w kręgu ich zainteresowania. Poznają dokonania znanych twórców, artystów estradowych i zespołów muzycznych, słuchają koncertów na żywo w Filharmonii, śpiewają popularne piosenki, oglądają przedstawienia teatralne i wystawy sztuki. Uczą się posługiwać językiem migowym. Umiejętność ta daje im szanse nawiązania kontaktów z wyizolowaną społecznie grupą osób niesłyszących. Wielokrotnie brali udział w spotkaniach integracyjnych jak: wystawy, sympozja, szkolenia, bale, pikniki, zawody sportowe, które są organizowane przez WTZ, a także zaprzyjaźnione placówki i organizacje pozarządowe. Uczestnicy prezentowali swoje osiągnięcia na wielu lokalnych wystawach. Z sukcesem brali udział w konkursach ogólnopolskich i olimpiadach. Byli zapraszani przez organizacje pozarządowe z Czech i Niemiec. Uczestniczyli w prezentacjach prac osób niepełnosprawnych "Twórczość moja jest wszystkim" organizowanych w Muzeum Karkonoskim, a także w cyklicznych wystawach towarzyszących konferencji "Życie bez bólu" w Zgorzelcu, gdzie twórczość ich wielokrotnie doceniano, przyznając nagrody indywidualne i grupowe.

Po zakończeniu rehabilitacji, pracę w zakładach pracy chronionej, na wolnym rynku oraz prowadząc własną działalność gospodarczą podjęło czterdziestu uczestników. Kilka osób postanowiło uzupełnić wykształcenie, niektórym udało się zakończyć szkołę z pomyślnym rezultatem, a jeden z uczestników skończył studia.

Uczestnictwo w zajęciach rehabilitacyjnych umożliwia osobie niepełnosprawnej:

 • wyjście z izolacji domowej i społecznej,
 • uświadomienie potrzeb poznawczych i umożliwienie ich zaspokojenia,
 • uaktywnienie i wyzwolenie energii do działania,
 • zwiększenie zakresu samodzielności społecznej i zaradności osobistej,
 • kształtowanie umiejętności niezbędnych we współżyciu i współpracy z ludźmi,
 • wzmocnienie wiary we własne siły,
 • poznanie nowych ludzi, nawiązanie kontaktów, przyjaźni,
 • ocenę możliwości zdrowotnych w dążeniu do pojęcia pracy zarobkowej,
 • przygotowanie do szkolenia zawodowego lub podjęcia pracy zarobkowej,
 • odkrycie nowych pasji, talentów, zainteresowań,
 • zmianę dotychczasowego trybu życia.